LOTOTHANTAI.COM 

hotline: 0325.306.605

SOI CẦU MIỀN BẮC PHÍ TRƯỚC GIỜ QUAY CHUẢN 100%

 • XIÊN 4 TUYỆT MẬT 7 TRIỆU
 • NGÀY DÀN LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC KẾT QUẢ
  HÔM NAY BÁO SỐ TỶ LỆ 100%
  20/11/2019 25 03 54 35 TRƯỢT XIÊN 4
  19/11/2019 83 58 80 33 TRÚNG XIÊN 4
  18/11/2019 83 45 60 34 TRÚNG XIÊN 4
  17/11/2019 86 71 24 63 TRÚNG XIÊN 4
  16/11/2019 87 93 37 56 TRÚNG XIÊN 4
  15/11/2019 87 91 32 55 TRÚNG XIÊN 4
  14/11/2019 54 65 87 90 TRÚNG XIÊN 4
  13/11/2019 54 16 81 18 TRÚNG XIÊN 4
  12/11/2019 52 78 81 14 TRÚNG XIÊN 4
  11/11/2019 35 52 81 19 TRÚNG XIÊN 4
  10/11/2019 40 35 70 91 TRÚNG XIÊN 4
  09/11/2019 03 98 73 91 TRÚNG XIÊN 4
  08/11/2019 03 52 92 65 TRÚNG XIÊN 4
  07/11/2019 66 36 75 96 TRÚNG XIÊN 4
  06/11/2019 29 56 71 26 TRƯỢT XIÊN 4
  05/11/2019 54 10 21 03 TRÚNG XIÊN 4
  04/11/2019 94 24 15 80 TRÚNG XIÊN 4
  03/11/2019 94 11 24 35 TRÚNG XIÊN 4
  02/11/2019 13 29 46 76 TRƯỢT XIÊN 4
  01/11/2019 45 16 78 62 TRÚNG XIÊN 4
  Thống Kê 7 Ngày  Gần Nhất
  Đại Phát
  Đại Lộc
  Đại Cát