LOTOTHANTAI.COM 

hotline: 0325.306.605

SOI CẦU MIỀN BẮC PHÍ TRƯỚC GIỜ QUAY CHUẢN 100%

 • XIÊN 2 TUYỆT MẬT 3 TRIỆU
 • NGÀY DÀN LÔ XIÊN 2 MIỀN BẮC KẾT QUẢ
  HÔM NAY BÁO SỐ TỶ LỆ 100%
  20/11/2019 25 03 TRƯỢT XIÊN 2
  19/11/2019 83 58 TRÚNG XIÊN 2
  18/11/2019 83 45 TRÚNG XIÊN 2
  17/11/2019 86 71 TRÚNG XIÊN 2
  16/11/2019 87 93 TRÚNG XIÊN 2
  15/11/2019 87 91 TRÚNG XIÊN 2
  14/11/2019 65 54 TRÚNG XIÊN 2
  13/11/2019 16 54 TRÚNG XIÊN 2
  12/11/2019 16 54 TRƯỢT XIÊN 2
  11/11/2019 52 07 TRƯỢT XIÊN 2
  10/11/2019 40 35 TRÚNG XIÊN 2
  09/11/2019 03 98 TRÚNG XIÊN 2
  08/11/2019 54 49 TRƯỢT XIÊN 2
  07/11/2019 81 65 TRƯỢT XIÊN 2
  06/11/2019 29 56 TRƯỢT XIÊN 2
  05/11/2019 54 10 TRÚNG XIÊN 2
  04/11/2019 15 80 TRÚNG XIÊN 2
  03/11/2019 94 35 TRÚNG XIÊN 2
  Thống Kê 7 Ngày  Gần Nhất
  Đại Phát
  Đại Lộc
  Đại Cát