LOTOTHANTAI.COM 

hotline: 0325.306.605

SOI CẦU MIỀN BẮC PHÍ TRƯỚC GIỜ QUAY CHUẢN 100%

 • DÀN ĐỀ 3 SỐ VÍP 5 TRIỆU
 • NGÀY DÀN TAM THỦ ĐỀ MIỀN BẮC KẾT QUẢ
  HÔM NAY BÁO SỐ TỶ LỆ 100%
  20/11/2019 BÁO SỐ: 15 51 52 ĂN ĐỀ 51
  19/11/2019 BÁO SỐ: 42 24 45 ĂN ĐỀ 42
  18/11/2019 BÁO SỐ: 48 84 57 ĂN ĐỀ 84
  17/11/2019 BÁO SỐ: 00 55 88 ĂN ĐỀ 00
  16/11/2019 BÁO SỐ: 28 82 38 ĂN ĐỀ 82
  15/11/2019 BÁO SỐ: 08 80 28 ĂN ĐỀ 08
  14/11/2019 BÁO SỐ: 58 85 57 ĂN ĐỀ 58
  13/11/2019 BÁO SỐ: 18 98 87 ĂN ĐỀ 18
  12/11/2019 BÁO SỐ: 67 76 56 TRƯỢT ĐỀ
  11/11/2019 BÁO SỐ: 56 65 16 ĂN ĐỀ 16
  10/11/2019 BÁO SỐ: 10 14 14 ĂN ĐỀ 10
  09/11/2019 BÁO SỐ: 03 02 20 ĂN ĐỀ 02
  08/11/2019 BÁO SỐ: 17 29 62 TRƯỢT ĐỀ
  07/11/2019 BÁO SỐ: 76 56 65 TRƯỢT ĐỀ
  06/11/2019 BÁO SỐ: 76 63 03 TRƯỢT ĐỀ
  05/11/2019 BÁO SỐ: 90 09 29 ĂN ĐỀ 90
  04/11/2019 BÁO SỐ: 34 43 45 ĂN ĐỀ 43
  03/11/2019 BÁO SỐ: 11 66 67 ĂN ĐỀ 11
  02/11/2019 BÁO SỐ: 49 94 93 ĂN ĐỀ 94
  01/11/2019 BÁO SỐ: 68 86 40 ĂN ĐỀ 68
  31/10/2019 BÁO SỐ: 62 43 92 ĂN ĐỀ 62
  Thống Kê 7 Ngày  Gần Nhất
  Đại Phát
  Đại Lộc
  Đại Cát