LOTOTHANTAI.COM 

hotline: 0326.306.605

SOI CẦU MIỀN BẮC PHÍ TRƯỚC GIỜ QUAY CHUẢN 100%

 • ĐỀ 1 SỐ ĂN CHUẨN 8 TRIỆU
 • NGÀY DÀN SONG THỦ ĐỀ MIỀN BẮC KẾT QUẢ
  HÔM NAY BÁO SỐ TỶ LỆ 100%
  209/11/2019 BÁO SỐ: 51 ĂN ĐỀ 51
  19/11/2019 BÁO SỐ: 42 ĂN ĐỀ 42
  18/11/2019 BÁO SỐ: 84 ĂN ĐỀ 84
  17/11/2019 BÁO SỐ: 00 ĂN ĐỀ 00
  16/11/2019 BÁO SỐ: 82 ĂN ĐỀ 82
  15/11/2019 BÁO SỐ: 08 ĂN ĐỀ 08
  14/11/2019 BÁO SỐ: 58 ĂN ĐỀ 58
  13/11/2019 BÁO SỐ: 18 ĂN ĐỀ 18
  12/11/2019 BÁO SỐ: 44 ĂN ĐỀ 44
  11/11/2019 BÁO SỐ: 16 ĂN ĐỀ 16
  10/11/2019 BÁO SỐ: 10 ĂN ĐỀ 10
  09/11/2019 BÁO SỐ: 02 ĂN ĐỀ 02
  08/11/2019 BÁO SỐ: 92 ĂN ĐỀ 92
  07/11/2019 BÁO SỐ: 24 ĂN ĐỀ 24
  06/11/2019 BÁO SỐ: 81 ĂN ĐỀ 81
  05/11/2019 BÁO SỐ: 90 ĂN ĐỀ 90
  04/11/2019 BÁO SỐ: 43 ĂN ĐỀ 43
  03/11/2019 BÁO SỐ: 11 ĂN ĐỀ 11
  02/11/2019 BÁO SỐ: 94 ĂN ĐỀ 94
  01/11/2019 BÁO SỐ: 68 ĂN ĐỀ 68
  31/10/2019 BÁO SỐ: 62 ĂN ĐỀ 62
  30/10/2019 BÁO SỐ: 62 TRƯỢT ĐỀ 62
  29/10/2019 BÁO SỐ: 42 ĂN ĐỀ 42
  28/10/2019 BÁO SỐ: 39 ĂN ĐỀ 39
  27/10/2019 BÁO SỐ: 16 ĂN ĐỀ 16
  26/10/2019 BÁO SỐ: 09 ĂN ĐỀ 09
  25/10/2019 BÁO SỐ: 84 ĂN ĐỀ 84
  24/10/2019 BÁO SỐ: 74 ĂN ĐỀ 74
  Thống Kê 7 Ngày  Gần Nhất
  Đại Phát
  Đại Lộc
  Đại Cát