LOTOTHANTAI.COM 

hotline: 0326.306.605

SOI CẦU MIỀN BẮC PHÍ TRƯỚC GIỜ QUAY CHUẢN 100%

 • ĐỀ 1 SỐ ĂN CHUẨN 8 TRIỆU
 • NGÀY DÀN SONG THỦ ĐỀ MIỀN BẮC KẾT QUẢ
  HÔM NAY BÁO SỐ TỶ LỆ 100%
  12/01/2020 BÁO SỐ: 80 ĂN ĐỀ 80
  11/01/2020 BÁO SỐ: 32 TRƯỢT ĐỀ 32
  10/01/2020 BÁO SỐ: 96 ĂN ĐỀ 96
  09/01/2020 BÁO SỐ: 47 TRƯỢT ĐỀ 47
  08/01/2020 BÁO SỐ: 04 ĂN ĐỀ 04
  07/01/2020 BÁO SỐ: 54 ĂN ĐỀ 54
  06/01/2020 BÁO SỐ: 12 ĂN ĐỀ 12
  05/01/2020 BÁO SỐ: 21 ĂN ĐỀ 21
  04/01/2020 BÁO SỐ: 49 ĂN ĐỀ 49
  03/01/2020 BÁO SỐ: 43 ĂN ĐỀ 43
  02/01/2020 BÁO SỐ: 04 ĂN ĐỀ 04
  01/01/2020 BÁO SỐ: 05 ĂN ĐỀ 05
  31/12/2019 BÁO SỐ: 08 ĂN ĐỀ 08
  30/12/2019 BÁO SỐ: 88 ĂN ĐỀ 88
  29/12/2019 BÁO SỐ: 01 ĂN ĐỀ 01
  28/12/2019 BÁO SỐ: 17 TRƯỢT ĐỀ 17
  27/12/2019 BÁO SỐ: 77 ĂN ĐỀ 77
  26/12/2019 BÁO SỐ: 39 ĂN ĐỀ 39
  25/12/2019 BÁO SỐ: 81 ĂN ĐỀ 81
  24/12/2019 BÁO SỐ: 26 ĂN ĐỀ 26
  23/12/2019 BÁO SỐ: 24 ĂN ĐỀ 24
  22/12/2019 BÁO SỐ: 42 ĂN ĐỀ 42
  21/12/2019 BÁO SỐ: 48 ĂN ĐỀ 48
  20/12/2019 BÁO SỐ: 84 ĂN ĐỀ 84
  19/12/2019 BÁO SỐ: 81 ĂN ĐỀ 81
  18/12/2019 BÁO SỐ: 49 ĂN ĐỀ 49
  17/12/2019 BÁO SỐ: 22 ĂN ĐỀ 22
  16/12/2019 BÁO SỐ: 68 ĂN ĐỀ 68
  15/12/2019 BÁO SỐ: 06 ĂN ĐỀ 06
  14/12/2019 BÁO SỐ: 94 ĂN ĐỀ 94
  13/12/2019 BÁO SỐ: 76 ĂN ĐỀ 76
  12/12/2019 BÁO SỐ: 47 ĂN ĐỀ 47
  11/12/2019 BÁO SỐ: 85 ĂN ĐỀ 85
  10/12/2019 BÁO SỐ: 33 ĂN ĐỀ 33
  09/12/2019 BÁO SỐ: 76 ĂN ĐỀ 76
  08/12/2019 BÁO SỐ: 40 ĂN ĐỀ 40
  07/12/2019 BÁO SỐ: 93 TRƯỢT ĐỀ 93
  06/12/2019 BÁO SỐ: 30 ĂN ĐỀ 30
  05/12/2019 BÁO SỐ: 67 ĂN ĐỀ 67
  04/12/2019 BÁO SỐ: 19 ĂN ĐỀ 19
  Thống Kê 7 Ngày  Gần Nhất
  Đại Phát
  Đại Lộc
  Đại Cát