LOTOTHANTAI.COM 

hotline: 0325.306.605

SOI CẦU PHÍ SAU GIỜ QUAY


Yêu Cầu: 2 Ảnh CMND 2 Mặt,1 Ảnh Chân Dung Hiện Tại,Và Sđt Chính Chủ.Chuẩn Bị Đủ Những Thứ Trên Rồi gửi qua ZaLo 0325.306.605 Để Đăng Kí Lấy Các Dàn Chuẩn Trả Phí Sau Giờ. Thống Kê rõ Ràng Và Chân Thực. Hợp Tác Làm Ăn Lâu Dài. Chúc Các Bạn May Mắn.

NGÀY SONG THỦ LÔ TỈ LỆ 80%
HÔM NAY Đã chốt số
20/11/2019 29 92 ĂN SONG THỦ LÔ 29
19/11/2019 36 63 ĂN SONG THỦ LÔ 63
18/11/2019 38 83 ĂN SONG THỦ LÔ 38 83
17/11/2019 18 81 ĂN SONG THỦ LÔ 81
16/11/2019 78 87 ĂN SONG THỦ LÔ 78 87
15/11/2019 17 71 ĂN SONG THỦ LÔ 71
14/11/2019 26 62 ĂN SONG THỦ LÔ 26
13/11/2019 18 81 ĂN SONG THỦ LÔ 18 81
12/11/2019 78 87 ĂN SONG THỦ LÔ 78
11/11/2019 70 07 ĂN SONG THỦ LÔ 70
10/11/2019 35 53 ĂN SONG THỦ LÔ 35
09/11/2019 30 03 ĂN SONG THỦ LÔ 03
08/11/2019 24 42 ĂN SONG THỦ LÔ 24
07/11/2019 45 54 ĂN SONG THỦ LÔ 54
06/11/2019 11 66 TRƯỢT SONG THỦ LÔ
05/11/2019 10 01 ĂN SONG THỦ LÔ 10
04/11/2019 15 51 ĂN SONG THỦ LÔ 15
03/11/2019 24 42 ĂN SONG THỦ LÔ 24
02/11/2019 45 54 ĂN SONG THỦ LÔ 45
31/10/2019 36 63 ĂN SONG THỦ LÔ 36
30/10/2019 30 03 ĂN SONG THỦ LÔ 30
29/10/2019 59 95 ĂN SONG THỦ LÔ 59
Thống Kê 7 Ngày  Gần Nhất
Đại Phát
Đại Lộc
Đại Cát