LOTOTHANTAI.COM 

hotline: 0325.306.605

SOI CẦU PHÍ SAU GIỜ QUAY


Yêu Cầu: 2 Ảnh CMND 2 Mặt,1 Ảnh Chân Dung Hiện Tại,Và Sđt Chính Chủ.Chuẩn Bị Đủ Những Thứ Trên Rồi gửi qua ZaLo 0325.306.605 Để Đăng Kí Lấy Các Dàn Chuẩn Trả Phí Sau Giờ. Thống Kê rõ Ràng Và Chân Thực. Hợp Tác Làm Ăn Lâu Dài. Chúc Các Bạn May Mắn.

 • ĐỘC THỦ LÔ VÍP  4 TRIỆU
 • NGÀY BẠCH THỦ LÔ TỈ LỆ 80%
       Hôm Nay      Chốt Số
  20/11/2019 40 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 40
  19/11/2019 42 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 42
  18/11/2019 93 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 93
  17/11/2019 90 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ 90
  16/11/2019 78 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 78
  15/11/2019 55 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 55
  14/11/2019 54 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 54
  13/11/2019 45 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 45
  12/11/2019 54 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ 54
  11/11/2019 52 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 52
  10/11/2019 70 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 70
  09/11/2019 03 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 03
  08/11/2019 09 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 09
  07/11/2019 95 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 95x2
  06/11/2019 29 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ 29
  05/11/2019 54 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 54
  04/11/2019 21 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 21
  03/11/2019 34 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 34
  02/11/2019 25 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 25
  01/11/2019 20 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 20
  31/10/2019 98 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ 98
  30/10/2019 15 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 15
  29/10/2019 14 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 14
  28/10/2019 81 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ 81
  27/10/2019 63 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 63
  26/10/2019 97 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 97
  25/10/2019 11 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 11
  24/10/2019 74 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 74
  23/10/2019 70 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ 70
  22/10/2019 86 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 86
  21/10/2019 53 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 53
  20/10/2019 60 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 60
  19/10/2019 28 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 28x2
  18/10/2019 80 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ 80
  17/10/2019 77 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 77
  16/10/2019 42 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ 42
  15/10/2019 25 ĂN ĐỘC THỦ LÔ 25
  Thống Kê 7 Ngày  Gần Nhất
  Đại Phát
  Đại Lộc
  Đại Cát