LOTOTHANTAI.COM 

hotline: 0325.306.606

SOI CẦU PHÍ SAU GIỜ QUAY


Yêu Cầu: 2 Ảnh CMND 2 Mặt,1 Ảnh Chân Dung Hiện Tại,Và Sđt Chính Chủ.Chuẩn Bị Đủ Những Thứ Trên Rồi gửi qua ZaLo 0325.306.605 Để Đăng Kí Lấy Các Dàn Chuẩn Trả Phí Sau Giờ. Thống Kê rõ Ràng Và Chân Thực. Hợp Tác Làm Ăn Lâu Dài. Chúc Các Bạn May Mắn.

NGÀY

Bạch Thủ Lô MN TỈ LỆ 90%
HÔM NAY Đài Chính
12/01/2020 49 Trượt Bạch Thủ Lô 49
11/01/2020 17 Trượt Bạch Thủ Lô 17
10/01/2020 51 Ăn Bạch Thủ Lô 51
09/01/2020 17 Ăn Bạch Thủ Lô 17
08/01/2020 11 Ăn Bạch Thủ Lô 11
07/01/2020 87 Ăn Bạch Thủ Lô 87
06/01/2020 97 Trượt Bạch Thủ Lô 97
05/01/2020 34 Ăn Bạch Thủ Lô 34
04/01/2020 03 Trượt Bạch Thủ Lô 03
03/01/2020 85 Ăn Bạch Thủ Lô 85
02/01/2020 05 Ăn Bạch Thủ Lô 05
01/01/2020 66 Ăn Bạch Thủ Lô 66
31/12/2019 92 Ăn Bạch Thủ Lô 92
30/12/2019 14 Ăn Bạch Thủ Lô 14
29/12/2019 26 Ăn Bạch Thủ Lô 26
28/12/2019 32 Ăn Bạch Thủ Lô 32
27/12/2019 36 Ăn Bạch Thủ Lô 36
26/12/2019 44 Ăn Bạch Thủ Lô 44
25/12/2019 40 Ăn Bạch Thủ Lô 40
24/12/2019 48 Ăn Bạch Thủ Lô 48
24/12/2019 79 Ăn Bạch Thủ Lô 79
Thống Kê 7 Ngày  Gần Nhất
Đại Phát
Đại Lộc
Đại Cát